MPK:n toiminta Kauhavalla kasvanut ja kehittynyt

Maanpuolustuskoulutuksen (MPK) Pohjanmaan maanpuolustuspiirin Kauhavan koulutuspaikka kattaa Etelä-Pohjanmaan alueen vapaaehtoisen, sotilaallisia valmiuksia palvelevan koulutuksen, mutta lisäksi kouluttaa itsenäisesti ja mm. Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun (Vapepa) sekä lukuisien muiden järjestöjen kanssa yhteistyössä aktiivisia kansalaisia varautumiseen ja arjen turvallisuuteen liittyvillä kursseilla.

MPK:n toiminta kattaa koko Suomen, ja kaikkiaan organisaatiossa on töissä reilu 100 henkilöä. Kauhavan toimipisteessä on neljä vakituisempaa toimihenkilöä, lisäksi kursseilla on apuna vaihteleva määrä sitoutuneita kouluttajia.

Kauhavalle toimipaikka siirtyi keväällä 2017. Tuolloin koulutuspaikka oli vielä Seinäjoella, mutta tarvittiin Kauhavalle käytännöllinen ja tarkoituksenmukainen lokaatio. Kustannustehokkuus oli myös yksi tekijä taustalla.

Pisimpään nykyisistä toimihenkilöistä mukana on ollut Juhani Alkio. Hän toimi silloisen Lentosotakoululla sijainneen virkansa ohella myös yhteysupseerina jo vuodesta 2006, ja siirtyi sitten MPK:lle työsuhteiseksi 2017 alussa, virkauran valtion leivissä päätyttyä.

Alkumetreiltä saakka koulutuspäällikkönä on toiminut myös Heikki Kuoppala, jonka arkityö liittyy metsätalouden erityisosaamiseen.

Seuraavana riviin vuonna 2018 siirtyi Ismo Ojala, jolla myös taustana palvelusura Lentosotakoululla, sekä 2. Logistiikkarykmentissä. Tämän vuoden helmikuusta lähtien hän on koulutuspäällikön tehtävistä siirtynyt piirin materiaalipäälliköksi. Tehtäviin kuuluu koko alueen materiaalitarpeet, yhteistyötä tehdään pääosin Porin Prikaatin Niinisalon varuskunnan kanssa.

Uusimpana vakituisempana kasvona on toimiston apuvoimina ollut Simo Rosenberg, joka eläkkeellä olon lisäksi viihtyy vapaaehtoistöissä mukana toiminnassa. Simo on ottanut vastuulleen kurssien tukitoimintoja.

Koulutuspaikan toimitilat sijaitsevat Esikunnassa. Arkisin tiloissa suunnitellaan ja valmistellaan koulutusta, viikonloppuisin tilat taipuvat myös teoriakoulutusten vetämiseen. Myös jonkin verran varastotilaa löytyy vaate-, teltta- ym. materiaalin säilytykseen ja huoltamiseen. Harjoitustoimintaan käytetään monipuolisesti LSK Business Parkin ja Lentohotellin tiloja. Säännöllisesti on tarvetta isommille luento- ja luokkatiloille, majoituksille sekä käytännön harjoitustoiminnassa eri rakennuksille ja ulkoalueille. Alueen erikoisuus on mahdollisuus harjoitella aidatulla, eristetyllä alueella. Entinen varuskuntaympäristö mahdollistaa monipuolisen toiminnan. LSK:n alueen lisäksi toimintaa on Kauhavalla muuallakin maastoissa, esimerkiksi eloonjäämiskursseja ja erilaisia maastokoulutuksia. Kun moni maanpuolustuspiiri toimii varuskunnista käsin, Pohjanmaan piiri poikkeaa tästä ja tarjoaa kattavasti koulutustarjontaa maakunnan eri kunnissa. Tämä tuo samalla vaihtelevuutta kursseihin ja tuo ne lähelle osallistujia ja madaltaa osallistumiskynnystä. Koulutuspaikalla onkin kaikkiaan noin 120 erilaista koulutustapahtumaa maakunnassa vuositasolla. Toisaalta varuskunnan puuttuminen on myös rajoite, kaikkia harjoitusmuotoja ei voida järjestää.

Muiden alueella olevien yritysten ja toimijoiden kanssa yhteistyö on aina toiminut hyvin. On myös saatu uusia henkilöitä mukaan koulutustoimintaan. Myös kokonaisten yritysten voimin on osallistuttu kursseille, joko toimijana tai kurssilaisena, normaalin koulutusalenterin mukaisille kursseille, tai hieman räätälöitynä.

LSK:n näkökulmasta toiminta on ollut aina hyvässä yhteistyössä suunniteltua ja toteutettua. Maastoja ja rakennuksia on mielekästä luovuttaa koulutuskäyttöön kun sitä kohdellaan arvostuksella ja luovutetaan aina siistinä kurssin jälkeen takaisin. Myös ennakkosuunnittelu tuttujen henkilöiden kanssa hoituu järkevästi ja asiat on ennakkoon mietitty.

Toiminta on kehittynyt koko Kauhavalla olon ajan, ja kehittyy ja seuraa aikaansa edelleen. Uudet kurssit, kurssimuodot ja ajassa mukana pysyminen ovat avainsanat, kertoo Juhani Alkio. Kauempana asuvia osallistuu Kauhavan koulutuspaikan kursseille runsaasti. Osittain tämä johtuu siitä, että tarjolla on paljon matalan kynnyksen osallistumisen kursseja, mutta myös kouluttajat ovat erinomaisia. Kauhavalla on myös harjoitustoimintaa, jota ei niin paljon tarjota lähialueella, kuten eloonjäämiskurssit ja taistelu rakennetulla alueella (TRA). Kauimmainen oppilas sotilaspoliisikurssille osallistui Utsjoelta. Myös Etelä-Suomi on hyvin edustettuna kurssiosallistujissa. Vaatimukset osanottajien peruskoulutukselle ovat matalat (pois lukien jatko- ja erikoistumiskurssit). Varautumiseen ja yleisiin kansalaistaitoihin liittyviin kursseihin, sekä osaan sotilaallisia valmiuksia ylläpitäviin kursseihin ei vaadita varusmieskoulutusta alle. Jälkimmäisistä osa on lisäksi osallistujille maksuttomia. Myöskään sukupuolirajoitteita ei ole. Ikää olisi kuitenkin oltava 18 vuotta, tosin jotkin nuorille nimenomaisesti suunnitellut kurssit (esimerkiksi kurssityypiltään tiedotus- ja valitus TIVA) poikkeavat tästä, kuitenkin huoltajan suostumus edellyttäen.

Koulutustoiminta on ollut kasvavan kiinnostuksen kohteena maanlaajuisesti, myös Kauhavalla. Kuluvana vuonna on valtakunnallisella tasolla ensimmäisellä vuosineljänneksellä ollut kasvua kurssitarjonnassa 91%, koulutuspäiviä ollen kaikkiaan jo reilu 21 000. Osallistujien määrä on myös yli tuplaantunut. Naisten osallistujamäärä on kaksinkertaistunut, mutta suurin nousu on nuorten osallistumisessa, määrien kasvun ollen jopa 931%.

Kaikkiaan koulutuspaikan haastatellut toimijat aikovat jatkaa hyväksi havaitsemallaan tiellä, eli kehittää edelleen ajanmukaista, laadukasta ja monipuolista koulutusta, sekä pitää huolta hyväksi todetusta muuntautumiskyvystään. Se kuulostaa juuri siltä mitä MPK:n johtolausekin pitää sisällään; MPK on maan kattavin kokonaisturvallisuuden kouluttaja.

Koulutuskalenterista löydät myös itsellesi sopivat kurssit! https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri

Scroll to Top