Kiihdytysradan toimintasuunnitelma 2023

KAUHAVAN KIIHDYTYSAREENAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2023, PÄIVITETTY 29.4.2023

 

Yleistä

LSK Business Park Oy:n kiihdytysradalle myönnettiin ympäristölupa 26.5.2021. Luvasta jätettiin kaksi valitusta. Yhtiö haki toiminnalle aloittamislupaa muutoksenhausta huolimatta. Tämä lupa myönnettiin 18.8.2021. Vaasan hallinto-oikeus kumosi luvan joulukuussa 2022, ja yhtiö on hakenut valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta. Tämän tiedotteen julkaisuhetkellä päätöstä valitusluvasta ei ole vielä saatu.

Ympäristölupa velvoittaa julkaisemaan toimintasuunnitelman kiihdytysradalle ennen toimintakauden alkua.

 

Kiihdytysradan toimintasuunnitelma 2023

Radan vuosittainen toiminta-aika on 1.5.-30.9. Alla lueteltujen vuorokausien lisäksi radalle ei ole suunniteltu muuta moottoriurheilutoimintaa toimintakaudelle 2023.

13.-16.7.23  SummerNationals & SM3-osakilpailu (M1-M4)

29.-30.7.23 Street Race -kiihdytysajo (M1-M3)

1.-3.9.23 FHRA SM-Finaali (M1-M4)

 

Melun mittaus

Kiihdytysradan toiminnan keskeinen ympäristövaikutus on melu, jonka voimakkuutta ja leviämistä on ympäristöluvan käsittelyn yhteydessä selvitetty laskentamallien avulla. Ympäristömelun havainnoimiseksi tullaan tekemään melumittaukset ympäristöluvan edellyttämällä tavalla. Asiasta tullaan lähestymään henkilökohtaisesti tarkoitukseen soveltuvien kiinteistöjen omistajia.

Tiedottaminen tapahtuman kulusta

Tapahtumaan liittyvistä aikatauluista ja muista käytännön asioista tiedotamme kunkin tapahtuman aikana erillisessä tapahtuma-artikkelissa internetsivuilla osoitteessa: www.lskbusinesspark.fi

Jakelu

Tämä tiedote toimitetaan radan lähialueen asukkaille kirjeitse sekä julkaistaan LSK Business Park Oy:n internetsivuilla osoitteessa: www.lskbusinesspark.fi

 

Ystävällisin Terveisin!
LSK Business Park Oy

Mika Marjamäki
toimitusjohtaja
puh. 050 – 570 8654
mika.marjamaki@lskbusinesspark.fi

 

Artikkelikuva Pekka Rouvinen

Scroll to Top