Kiihdytysradan toimintasuunnitelma 2022

TIEDOTE

 

KAUHAVAN KIIHDYTYSAREENAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022
PÄIVITETTY 26.4.2022

 

Yleistä

LSK Business Park Oy:n kiihdytysradalle myönnettiin ympäristölupa 26.5.2021. Luvasta jätettiin kaksi valitusta. Yhtiö haki toiminnalle aloittamislupaa muutoksenhausta huolimatta. Tämä lupa myönnettiin 18.8.2021. Ympäristölupa velvoittaa julkaisemaan toimintasuunnitelman kiihdytysradalle ennen toimintakauden alkua.

 

Kiihdytysradan toimintasuunnitelma 2022

21.5. FHRA Street Race & No Prep Challenge Katuautoille ja -pyörille avoin testitapahtuma (M1-M3)

27.-29.5.  FHRA kiihdytysajon SM 1-osakilpailu (pe kilpailijoiden testipäivä) (M1-M3)

30.6.-2.7. NitroNationals &SM3-osakilpailu (M1-M4)

16.7. West Coast Street Cup -kiihdytysajo (M1-M3)

30.7. West Coast Street Cup ja Street Race -kiihdytysajo (M1-M3)

9.-11.9. FHRA SM-Finaali (pe testipäivä) (M1-M4)

 

Melun mittaus

Kiihdytysradan toiminnan keskeinen ympäristövaikutus on melu, jonka voimakkuutta ja leviämistä on ympäristöluvan käsittelyn yhteydessä selvitetty laskentamallien avulla. Ympäristömelun havainnoimiseksi tullaan tekemään melumittaukset ympäristöluvan edellyttämällä tavalla. Asiasta tullaan lähestymään henkilökohtaisesti tarkoitukseen soveltuvien kiinteistöjen omistajia.

Tiedottaminen tapahtuman kulusta

Tapahtumaan liittyvistä aikatauluista ja muista käytännön asioista tiedotamme kunkin tapahtuman aikana erillisessä tapahtuma-artikkelissa internetsivuilla osoitteessa: www.lskbusinesspark.fi

Jakelu

Tämä tiedote toimitetaan radan lähialueen asukkaille kirjeitse sekä julkaistaan LSK Business Park Oy:n internetsivuilla osoitteessa: www.lskbusinesspark.fi

 

Ystävällisin Terveisin!

LSK Business Park Oy
Mika Marjamäki
toimitusjohtaja
puh. 050 – 570 8654
mika.marjamaki@lskbusinesspark.fi

 

Artikkelikuva Pekka Rouvinen

Scroll to Top