Kiihdytysareenan toimintasuunnitelma 2021

Yleistä

LSK Business Park Oy:n kiihdytysradalle myönnettiin uusi ympäristölupa 26.5.2021. Luvasta jätettiin kaksi valitusta. Yhtiö haki toiminnalle aloittamislupaa muutoksenhausta huolimatta. Tämä lupa myönnettiin 18.8.2021.

LSK Business Park Oy:n kiihdytysrata on näin ollen käytössä vuoden 2021 osalta vain yhden kilpailun verran 10.-12.9.2021, jolloin radalla järjestetään kiihdytysajon SM-finaali.

Kiihdytysradan harjoitus- ja kilpailukalenteri

10.-12.9.2021 FHRA SM Finaali

pe ja la: klo klo 09:00-20:00, su: klo 09:00-20:00

Melun mittaus

Kiihdytysradan toiminnan keskeinen ympäristövaikutus on melu, jonka voimakkuutta ja leviämistä on

ympäristöluvan käsittelyn yhteydessä selvitetty laskentamallien avulla. Ympäristömelun havainnoimiseksi tullaan tekemään melumittaukset ympäristöluvan edellyttämällä tavalla. Asiasta tullaan lähestymään henkilökohtaisesti tarkoitukseen soveltuvien kiinteistöjen omistajia.

Tiedottaminen tapahtuman kulusta

Tapahtumaan liittyvistä aikatauluista ja muista käytännön asioista tiedotamme erillisessä tapahtuma-artikkelissa internetsivuilla osoitteessa:

www.lskbusinesspark.fi

* * *

Tämä tiedote toimitetaan radan lähialueen asukkaille kirjeitse.

Ystävällisin Terveisin!

LSK Business Park Oy
Mika Marjamäki, toimitusjohtaja
puh. 050 – 570 8654,
mika.marjamaki@lskbusinesspark.fi

Scroll to Top