Kauhavan lentopaikka saa mittarilähestymismenetelmät

Tiedote, julkaisuvapaa 28.6.2022

Kauhavan lentopaikalle otetaan elokuussa ensimmäisenä valvomattomana lentopaikkana Suomessa käyttöön Ilmailukäsikirjassa julkaistut mittarilähestymismenetelmät. Satelliittisuunnistukseen perustuvat mittarilähestymismenetelmät mahdollistavat toiminnan ilman maassa olevia navigaatiolaitteita. Samalla myös säädösympäristö on asteittain kehittynyt siten, että mittarilentotoiminta on sallittua aiempaa laajemmin erilaisissa tilanteissa ja toimintaympäristöissä. Projekti on kuitenkin ollut pitkä ja monivaiheinen.

Kauhavalta oltiin syksyllä 2020 yhteydessä Fintraffic ANS:iin (aiemmin ANS Finland), tavoitteena saada käyttökelpoiset RNP-lähestymismenetelmät Kauhavan lentopaikalle kiitotien molempiin päihin. Ilmailuviranomainen oli julkaissut aiemmin, huhtikuussa 2020, uuden ilmailumääräyksen OPS M1-6. Sen tarkoituksena oli mahdollistaa mittarilentotoiminta lentopaikoilla ilman lennonjohtopalvelua tai lentopaikan lentotiedotuspalvelua (AFIS). Lentopaikan tarpeet sekä menetelmien toteutuksen vaiheet sovittiin yhteistyössä lentopaikan edustajien kanssa.

Ensimmäiset luonnokset uusista RNP-lähestymismenetelmistä LNAV-minimein laadittiin alkuvuodesta 2021, tarkoituksena saada julkaisut voimaan jo kesällä 2021. Ilmailuviranomaisen kanssa käytyjen keskustelujen perusteella julkaisua jouduttiin kuitenkin lykkäämään, koska kaikkia tarvittavia säädöksiä ei vielä oltu päivitetty tai julkaistu. Sen jälkeen onkin astunut voimaan muutoksia niin EU-asetuksiin, ilmailulakiin kuin kansallisiin ilmailumääräyksiin. Ilmailumääräyksen muutoksella esimerkiksi määriteltiin ehdot, joilla lentopaikka voi hakea hyväksynnän mittarilentotoimintaan.

Vuoden 2022 alkupuolella asiassa päästiin vihdoin etenemään ja aikaisemmin tehdyt menetelmäsuunnitelmat tarkistettiin ja päivitettiin ajantasaisilla tiedoilla. Mittarilentomenetelmistä on laadittu julkaistavat karttatuotteet ja ne julkaistaan Ilmailukäsikirjassa. Julkaisut astuvat voimaan 11.8.2022 (11 AUG 2022). Kokonaispakettiin kuuluu julkaistujen menetelmien jatkuva ylläpito mahdollisten muutostarpeiden osalta. Lisäksi mittarilentotoimintaa ja kaikkien toimijoiden tilannetietoisuutta tukemaan Kauhavalle otettiin huhtikuussa, vuoden 2022 ilmatilamuutosten yhteydessä käyttöön radiovyöhyke (RMZ). Fintraffic ANS laatii ja ylläpitää mittarilentomenetelmiä Suomessa 24 lentoasemalla. Kaikille näille lentoasemille on julkaistu RNP-mittarilähestymismenetelmät kaikkiin kiitotiesuuntiin sisältäen LNAV, LNAV/VNAV sekä LPV -laskeutumisminimit. RNP-lähestymismenetelmiä (aiemmin RNAV-lähestyminen) Fintraffic ANS on laatinut ja julkaissut jo vuodesta 2005 alkaen. Jatkossa siis ylläpidon piiriin tulee mittarilentomenetelmiä myös valvomattomille lentopaikoille.

Mika Marjamäki LSK Business Parkista on tyytyväinen lopputulokseen. Kentän savutettavuus paranee ja nyt pystytään tarjoamaan monipuolisia mahdollisuuksia eri lento-operaattoreille. Entisen Lentosotakoulun infra on pidetty kunnossa. Destia kartoitti kentän lentoliikennealueiden kunnon mittauksin viimeksi tänä keväänä, ja se sai jälleen Sotilasilmailun viranomaisyksikön hyväksynnän kaikelle sotilasilmailutoiminnalle kahdeksi vuodeksi eteenpäin. Kauhava on yksi Suomen suurimmista lentokentistä.

LSK Business Parkin osalta projektia on hoitanut kapteeni evp. Harri Huhtala. Projekti on ollut haastava ja vaatinut uutta ajattelutapaa kaikilta osapuolilta. Uuden toimintatavan tuominen ilmailuun on aiheuttanut tietysti synnytystuskia, mutta yhteistyö Traficomin ja Fintrafficin kanssa on ollut joustavaa. Kevään aikana ilmatilaan on perustettu D-alueet jotka lisäävät ilmatilan turvallisuutta ja käytettävyyttä. Lisäksi lentopaikka on saanut IFR-hyväksynnän.

Lisätiedot
LSK Business Park Oy

Harri Huhtala
asiantuntija
+358 (0)50 567 4467

Mika Marjamäki
toimitusjohtaja
+358 (0)50 570 8654
mika.marjamaki@lskbusinesspark.fi

Scroll to Top