Junki-pajalta uusi suunta elämään

Syksyllä 2019 LSK:n kuljetuskeskukseen saapui vuokralaiseksi Kuntayhtymä Kaksineuvoisen hallinnoima työpaja Junki. Toiminta sijoittuu välityömarkkinoille työttömyyden ja työpaikan välimaastoon, jossa pajalle tulevan henkilön elämäntilanteessa voi ajankohtaista olla vaikkapa uuden alan opiskelu, työpaikan vaihtaminen, oman osaamisen päivittäminen, eläkkeen haku tai yleensäkin uuden suunnan hakeminen elämään. Asiakkaat ovat kaiken ikäisiä ja eteenpäin työllistytään hyvin. Nuorista neljä viidestä lähtee jakson päätteeksi opiskelemaan tai töihin. Aikuisten sijoittuminen on paljolti riippuvainen lähtötilanteesta. Työmarkkinoiden tilanne Kauhavalla ja lähialueilla on tällä hetkellä hyvä.

Työvalmentajien ohjauksessa pajalla ollaan keskimäärin puoli vuotta, mutta välillä pari viikkoakin riittää. Toimintaan tullaan asiakkaaksi useita eri reittejä; esimerkiksi etsivä nuorisotyö, TE-palvelut ja sosiaalitoimi voivat suositella asiakkaalle pajajaksoa. Pajalla tehdään asiakkaan asioissa yhteistyötä laajan verkoston kanssa ja elämäntilannetta lähdetään ”kuorimaan kuin sipulia, kerros kerrallaan”, kertoo pajan vastaava ohjaaja Maarit Moilanen. Verkostoyhteistyöllä on keskeinen merkitys työpajatoiminnassa. Tärkeimpiä yhteistyötahoja ovat mm. sosiaali- ja terveyspalvelut, TE-toimi, etsivä nuorisotyö, nuorten ohjaus- ja palveluverkosto, oppilaitokset, Kauhavan kaupunki, alueen yritykset ja yhdistykset, KELA ja valtakunnallinen työpajayhdistys.

Arkinen toiminta on hyvin käytännönläheistä. Pajalle uusittiin lähes kaikki tilat toimintaa vastaavaksi ja niistä onkin tullut varsin viihtyisät. Junkilla on ammattitason puu- ja metallitöiden osastot sekä maalaamo ja pesula. Tilat sisältävät myös opetuskeittiön sekä kädentaidon pajan. Junkilla työskennellään alihankintatehtävissä yrityksille ja entisöidään yksityisasiakkaille kalusteita ja tehdään pienimuotoisia tilaustöitä. Pajan kautta hoidetaan kuntayhtymän sisäinen posti- ja pakettiliikenne eli logistiikka-alalle suuntautumiseen saa maistiaisia, mikäli ala on kiinnostuksen kohteena.

Junki-pajalla työskentelee 11 henkilöä. Muutto vanhoista tiloista LSK:lle tuli aikoinaan ajankohtaiseksi, kun vanhat tilat jäivät pieniksi. Maarit Moilanen kertookin, että  uusiin tiloihin on kotiuduttu hyvin. Laajasti tunnetulle LSK:n alueelle on helppo löytää ja ollaan mukavan lähellä keskustaa.

LSK Business Parkiin saapumisen jälkeen toiminta on hieman kasvanut tilojen mahdollistaessa sen. Esimerkiksi pesulatoiminta on kasvanut lähes 30%. Asiakasmäärät ovat pysyneet tasaisina. Korona on vaikuttanut harmillisesti pajan perustoimintaan, kun yritys- ja oppilaitosvierailuita ei ole voitu tehdä ja virkistystoiminta on samoin jäänyt vähemmälle. Kevät näyttää kuitenkin näiden osalta paljon valoisammalta ja ohjaajat olivatkin asiasta mielissään.

Tulevaisuudessa työpajatoiminta muuttuu entistä tarpeellisemmaksi, sillä asiakasmäärät eivät suinkaan ole vähenemään päin, Junkilta kerrotaan. Erilaisia työkokeilupaikkoja vastaanotetaan mielellään kaikenlaisilta aloilta ja usein myös palkkatuki on varsinaisen työsuhteen alkuun mahdollinen.

Maarit Moilanen kertoo, että tilaustöitä saadaan pajan puu- ja metalliosastoille mukavasti. Esimerkiksi puuosastolla rakennetaan monenlaista aitaelementeistä varastorakennuksiin ja kaikkea siltä väliltä. Yhteyttä voi ottaa Junkin työvalmentajiin tai vastaavaan ohjaajaan.

Tutustu toimintaan lisää tai ota yhteyttä: https://tyopajajunki.fi/

Vieritä ylös